Menu
 

Israel investoi arabeihin

     24.8.2017 | uutiset
ICEJ-uutiset 24.8.2017

Israelin työ- ja sosiaalipalveluiden ministeriö ilmoitti hiljattain, että se aikoo investoida noin 2,5 miljoonaa euroa projektiin, jonka avulla koulutetaan ja työllistetään vähintään 1 500 arabiväestöön kuuluvaa Israelin kansalaista. Projekti suuntautuu kasvavalle elektroniikka-alalle. ”Haluamme nähdä yhä useampien nuorten arabimiesten- ja naisten työskentelevän elektroniikkatehtaissa”, sanoi työ- ja sosiaalipalveluiden ministeri Haim Katz. ”Tämä tulee edesauttamaan heidän hyvinvointiaan ja kaventamaan Israelin yhteiskuntaluokkien välisiä eroja.”