Menu
 

Jesaja 62 -rukouskampanja


"Sinun muureillesi, Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua,eivät päivällä eivätkä yöllä.--Te, jotka huudatte Herraa, älkää suoko itsellenne lepoa! Älkää suoko lepoa hänelle, ennen kuin hän rakentaa ennalleen Jerusalemin ja tekee siitä ylistyksen aiheen koko maailmalle (Jes. 62:6-7)!"

Kutsumme sinut liittymään maailmanlaajuiseen rukousliikkeeseen käyttämällä kuukausittaisia rukousaiheitamme, missä ikinä rukoiletkin. Jos mahdollista, rukoile kanssamme jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona, kun esirukoilijat ympäri maailman liittyvät yhteiseen rukoukseen tuon päivän ajaksi. Heinäkuu 2019


Rakas rukousystävä!

Koemme täällä Jerusalemin toimistossa, että meidän olisi tässä kuussa erityisen tärkeää keskittyä rukoilemaan Israelin uusien vaalien puolesta. Ensimmäistä kertaa Israelin historiassa Israelissa joudutaan järjestämään uudet vaalit, koska ensimmäiset vaalit päätyivät pattitilanteeseen, kun hallitusta ei saatu muodostettua. Uskomme, että Israelissa ja koko Lähi-idän alueella on tapahtumassa suurta kehitystä ja muutosta. Olemme myös varmoja siitä, että voimme yhdessä rukoustemme kautta vaikuttaa asioihin positiivisesti tämän maan hyväksi.

Israel on nykyään virkeä ja länsimaalainen demokraattinen valtio. Elämme aikoja, jolloin ihmiset valitsevat itse omat johtajansa. Jumala kuitenkin edelleen hallitsee ihmisten asioita; Hän nostaa ja alentaa johtajat – ei ainoastaan Israelissa, vaan kaikkialla maailmassa.

Menneisyydessä Israelissa oli myös toisenlaisia hallitusmuotoja, joista Raamattu kertoo yksityiskohtaisesti. On mielenkiitoista, että noin 400 vuoden ajan – Aabrahamista Moosekseen saakka – patriarkat hallitsivat Israelia. Sen jälkeen noin 400 vuoden ajan – Joosuasta Samueliin – Israelia hallitsivat tuomarit. Seuraavat noin 400 vuotta – Saulista Joojakimiin – kuninkaat toimivat hallitsijoina. Myös ylipapit hallitsivat Israelia suurissa määrin Joosuan ajoista toisen temppelin tuhoutumiseen saakka.

Jokaisessa siirtymässä Jumala ohjasi tapahtumia yhdestä hallintatavasta toiseen, ja niissä oli taustalla aina jokin jumalallinen tarkoitus. Esimerkiksi Sakarjan kirjassa luvussa 3 kuvaillaan sitä, kuinka profeetallinen virta tuli asettamaan juutalaiset ylipapit maan hallitsijoiksi. Miksi? Koska tietty ”Vesa” – Messias – oli tulossa ja Israelin papillisen roolin piti tulla esille, jotta he voisivat tarjota uhrilampaan maailman syntien edestä (Sak. 3:6−10; Joh. 1:29).

Toinen vaihdos tapahtui, kun profeetta Samuel palveli Israelin viimeistä tuomaria ja israelilaiset vaativat itselleen kuningasta. Ensisijaisesti he halusivat, kuten muutkin kansat, komentajan, joka johdattaisi heitä taisteluissa. Yllättävää kyllä, Jumala ohjeisti Samuelia: ”Kuule kansan ääntä kaikessa… sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaanansa” (1. Sam. 8:7). Profeetan piti kuitenkin antaa israelilaisille ankara varoitus, että he joutuisivat kärsimään omahyväisten kuninkaiden vallankäytöstä. He saivat tästä asiasta esimakua heti kuningas Saulilta. Ei mennyt kuitenkaan kauan aikaa, kun Jumala asetti valtaistuimelle Daavidin ja hänestä tuli ihmeellinen esi-isä ja edelläkävijä Messiaalle, Jeesukselle.

Näemme, että joskus Jumala antaa ihmisten päättää ja meidän tulee elää valintojemme kanssa. Viimekädessä Jumala kuitenkin hallitsee kansakuntia ja Hän toteuttaa aina taivaalliset tarkoituksensa, jotka Hänellä on Israelia ja koko maailmaa varten.

Ennalleenasetettu Israel tarvitsee erityisen paljon jumalallista johtajuutta. Myös Daavid oli vajavainen, eikä meidän tulisi odottaa täydellisyyttä. Kunpa meillä vain olisi johtajia, jotka etsisivät Herraa kaikesta sydämestään ja johdattaisivat Israelin kohti profetaalista kohtaloaan. Rukoillaan vilpittömästi, että Israeliin tulee tällaisia johtajia.

Olkoon rauha kanssanne!


David Parsons
ICEJ:n puhemies


Seuraavan maailmanlaajuisen Jesaja 62 -rukouskampanjan rukous- ja paastopäivä on keskiviikkona 3. heinäkuuta. Liitythän joukkoomme! Voit tilata rukouskirjeen ja rukousaiheet sähköpostiisi tästä.Kiitos, että rukoilet kanssamme!