Menu
 

Jesaja 62 -rukouskampanja


"Sinun muureillesi, Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua,eivät päivällä eivätkä yöllä.--Te, jotka huudatte Herraa, älkää suoko itsellenne lepoa! Älkää suoko lepoa hänelle, ennen kuin hän rakentaa ennalleen Jerusalemin ja tekee siitä ylistyksen aiheen koko maailmalle (Jes. 62:6-7)!"

Kutsumme sinut liittymään maailmanlaajuiseen rukousliikkeeseen käyttämällä kuukausittaisia rukousaiheitamme, missä ikinä rukoiletkin. Jos mahdollista, rukoile kanssamme jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona, kun esirukoilijat ympäri maailman liittyvät yhteiseen rukoukseen tuon päivän ajaksi. Heinäkuu 2018


”Herra palkitkoon sinulle tekosi; tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut turvaa etsimään” (Ruut 2:12).

Rakkaat rukousystävät,

On jo kauan ollut tapana, että suljemme silmämme rukoillessamme. Mutta miksi? Ensinnäkin se auttaa meitä sulkemaan kaikki häiriötekijät ulkopuolelle ja keskittymään siihen, mitä haluamme sanoa. Se osoittaa myös kunnioitusta Jumalalle, jolle rukouksemme osoitamme. Silmien sulkeminen auttaa meitä myös näkemään uskon silmin.

Raamattu sanoo selvästi, että Jumala on näkymätön (1. Tim. 1:17). Voimme silti uskon silmin nähdä Hänet. Heprealaiskirjeessä sanotaan Mooseksesta, että ”Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikään kuin näki sen,
joka on näkymätön” (Hepr. 11:27). Näkymätön maailma on itse asiassa paljon todellisempi ja pysyvämpi kuin näkyvä maailma. Apostoli Paavali opetti, että ”emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia” (2. Kor. 4:18).

Siitäkin huolimatta näkyväinen maailma antaa meille todisteita Jumalan olemassaolosta, kuin myös Hänen ihmeellisistä ominaisuuksistaan ja suunnattomasta voimastaan, jotka voimme nähdä Hänen kättensä töistään kaikkialla maailmassa (Room. 1:20). Nykyään meillä on entistä enemmän näkyviä todisteita Hänen kättensä töistä Israelin ennalleen asettamisessa.

Nykypäivän juutalaisen valtion syntymä oli ihme ja ajoittain täysin selittämätön asia. Kuitenkin Jumala oli nähnyt sen jo ennalta ja se oli Jumalan lupaus, jonka Hän oli ilmaissut jo muinaiselle Israelille. Jumala itse asiassa kutsuu itseään Israelin Jumalaksi läpi Raamatun. Muinaisaikojen pyhät rukoilivat Israelin Jumalaa ja Jumala vastasi noihin rukouksiin. Näemme tämän saman asian Daavidin rukouksissa (2. Sam. 7:27), Hesekielin rukouksissa (2. Kun. 19:15) ja Elijan rukouksissa (1. Kun. 18:36). Profeetta Hesekiel näki Israelin Jumalan kirkkauden (Hes. 8:4). Ja Booaskin sanoi Ruutille kuullessaan niistä monista ystävällisistä teoista, joita pakananainen Ruut oli osoittanut Noomia kohtaan: ”Tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta” (Ruut. 2:12).

Katsokaamme siis aina ennalleen asetettuun Israelin valtioon hengellisillä silmillämme ja nähkäämme Jumalan kätten työt. Rukoilkaamme Israelin Jumalaa tietäen, että Hän palkitsee ne, joilla on sydäntä Hänen kansaansa kohtaan.

Kristuksessa,

David Parsons
ICEJ:n puhemies
 
Rukousaiheet

Seuraava maailmanlaajuinen Jesaja 62 -rukouskampanjan päivä on
keskiviikkona 4. heinäkuuta. Liitythän mukaamme! Rukoilethan kanssamme seuraavien aiheiden puolesta:

1) Israel

Luonnollinen ja hengellinen ennalleen asettaminen
Tänä vuonna Israel juhlii 70-vuotista itsenäisyyttään omassa Israelin maassaan. Rukoilemme, että Israel jatkaisi kukoistustaan ja saisi olla turvassa. Rukoilemme myös, että yhä useammat juutalaiset muuttaisivat takaisin kotiin Israeliin. Rukoilemme, että israelilaiset tulisivat täysin ymmärtämään ja tiedostamaan Jumalan kätten työt, kun Hän ennalleen asettaa heidän muinaista kotimaataan. Rukoilemme, että tämä Israelin fyysinen ennalleen asettaminen johtaisi heidän hengelliseen ennalleen asettamiseensa aivan, kuten Israelin Jumala lupasi heprealaisten profeettojen kautta jo kauan sitten.

”Niin pidä nytkin, Herra, Israelin Jumala, mitä puhuit palvelijallesi Daavidille, minun isälleni, sanoen: ’Aina on mies sinun suvustasi oleva minun edessäni, istumassa Israelin valtaistuimella, jos vain sinun poikasi pitävät vaarin teistänsä, niin että he vaeltavat minun lakini mukaan, niin kuin sinä olet minun edessäni vaeltanut.’ Niin toteutukoon nyt, Herra, Israelin Jumala, sinun sanasi, jonka puhuit palvelijallesi Daavidille (2. Aik. 6:16−17).

”Niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevät ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa” (Matt. 15:31).

Etiopian alija
Etiopian juutalaisten paluumuutossa on edelleen ongelmia ja viivästyksiä. ICEJ on kuitenkin sitoutunut maksamaan heidän lentojaan Israeliin. Suurimpana haasteena heidän muutolleen tällä hetkellä on se, että Israelin hallitus tarvitsee hyväksynnän budjetille, jolla maksetaan seuraavien uusien muuttajien kulut Israeliin sopeutumisprosessissa.

Rukoilemme, että hallituksen budjetti hyväksyttäisiin pian ja ovet aukeaisivat, jotta nämä viimeisetkin Etiopian juutalaiset pääsisivät kotiin Israeliin. Rukoilemme niiden 8 000 Etiopian juutalaisen puolesta, jotka edelleen odottavat ja kärsivät Addis Abeban ja Gondarin siirtoleireillä. Rukoilemme, että jokainen este, joka on hidastamassa tai vaikeuttamassa tätä prosessia saisi väistyä.

”Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä” (Jes. 43:6).

”Tuolta puolen Etiopiain virtain tuovat minun rukoilijani – tytär, minun hajoitettu joukkoni – minulle ruokauhreja” (Sef. 3:10).

Israel kriisissä
Gazan rajaseudulla elävät israelilaisyhteisöt ja heidän maanviljelyksensä ovat joutuneet uudenlaisten uhkien kohteeksi tulileijojen ja räjähteitä sisältävien ilmapallojen muodossa. Tuhansia hehtaareja maanviljelysalueita on palanut näiden tahallisten tuhopolttojen vuoksi. Rukoilemme, että Israel keksisi nopeasti tehokkaan ratkaisun tätä uutta terrorismin uhkaa vastaan. Rukoilemme, että ICEJ:llä olisi varoja tähän tärkeään ja ajankohtaiseen avustustyöhön, joita tämä uhka on koskettanut.

”Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra” (Jes. 54:17).

”Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia” (2. Kor. 10:4).


2) Kansakunnat

Suurlähetystöt siirtyvät Jerusalemiin
Tähän mennessä Guatemala ja Paraguay ovat siirtäneet Yhdysvaltojen lisäksi suurlähetystönsä Jerusalemiin, ja samanaikaisesti monet valtiot ovat siirtäneet kunniakonsulaattinsa pääkaupunkiin. Rukoilemme, että yhä useammalla valtiolla olisi enemmän kunnioitusta Jumalaa ja Hänen sanaansa kohtaan, kuin pelkoa ja kunnioitusta ihmisiä kohtaan. Rukoilemme myös, että Jumala vuodattaisi siunauksensa ja mielisuosionsa niiden valtioiden päälle, jotka siirtävät suurlähetystönsä Jerusalemiin.

”Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: ’Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana” (Jes. 2:1−4).

”Siionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi ja sen autuus kuin palava tulisoihtu. Ja kansat näkevät sinun vanhurskautesi; kaikki kuninkaat sinun kunniasi; ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää” (Jes. 62:1−2).

Iranin protestit
Mielenosoitukset ympäri Irania lisääntyvät maan viime kuukausien rajun taloudellisen tilanteen huonontumisen vuoksi, erityisesti heidän valuuttansa, rialin, romahtamisen vuoksi. Monet syyttävät radikaalia islamismia, koska he ovat tuhlanneet valtion varoja vieraisiin sotiin Syyriassa ja Jemenissä. Jotkut uhmaavat ajatollaheja avoimesti vaatimalla hallituksen vaihdosta. Rukoilemme, että Iranin hallitus ei vastaisi mielenosoituksiin väkivaltaisesti. Rukoilemme, että poliisi ja turvallisuusjoukot saisivat pidettyä protestit aisoissa ja jopa liittyisivät itse mukaan protesteihin. Rukoilemme, että evankeliumin sanoma saavuttaisi Iranin yhteiskunnan ennennäkemättömällä tavalla.

”Joka on tullut teidän tykönne, niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa” (Kol. 1:6).

”Herra, meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa, ja sinä hallitset kaikkia pakanakansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi” (2. Aik. 20:6).

Pyrkimys rauhaan
Trumpin hallinto on konsultoinut Israelin ja arabivaltioiden johtajia ympäri Lähi-itää ja valmistellut rauhansuunnitelmaa, jotta Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin saataisiin ratkaisu. Raportit osoittavat, että jotkut arabijohtajat ovat turhautuneita palestiinalaisiin johtajiin, jotka aina kieltäytyvät sopimasta rauhaa Israelin kanssa. Rukoilemme, että Jumalan tahto toteutuisi kaikkien näiden hyvän tahdon eleiden keskellä, kun Trumpin tiimi yrittää saada rauhansopimusta aikaan. Rukoilemme, että se paljastaisi totuuden palestiinalaisten johtajien itsepäisestä kieltäytymisestä hyväksyä juutalaisten suvereniteetti kaikkialla Israelissa.

”Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi” (Joh. 8:32).

”Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen” (1. Piet. 3:11).


3) ICEJ

Haifa-koti
Holokaustista selvinneiden Haifa-koti on ollut siunaus monille selviytyjille. Lisätilalle on kuitenkin tarvetta, koska selviytyjiä ja avuntarvitsijoita on paljon. Sen vuoksi olemme hankkimassa uutta rakennusta, jotta voimme laajentaa Haifa-kotia. Rukoilemme, että tämä laajennus olisi siunauksena monille uusille selviytyjille, jotka tarvitsevat apua.

”Tee avaraksi telttasi sija, levennettäköön sinun majojesi seinien kangas. Älä säästele! Pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi” (Jes. 54:2).

”Silloin he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien, että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä. Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton, niin etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää; ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä, niin etteivät he minusta luovu. Ja minä iloitsen heistä, siitä että teen heille hyvää; minä istutan heidät tämän maahan uskollisesti, kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani” (Jer. 32:38−41).

ICEJ:n päätoimisto Jerusalemissa
Viimeisten 38 vuoden aikana kristillinen suurlähetystö on vuokrannut toimitilat työtä varten täällä Jerusalemissa. Viimeisen vuoden aikana Jumala on laskenut johtajien sydämille ajatuksen ostaa sellainen sopiva toimitila, joka vastaisi tulevaisuuden näkyämme ja ICEJ:n kehitystä. Rukoilemme Jumalan johdatusta, mielisuosiota ja avoimia ovia, kun mietimme sopivia vaihtoehtoja. Rukoilemme erityisesti nykyisen vuokranantajamme Norsunluurannikon puolesta.

”Ja kun rakentajat laskivat Herran temppelin perustusta, asetettiin papit virkapuvuissaan torvilla ja leeviläiset, Aasafin jälkeläiset, kymbaaleilla ylistämään Herraa, Israelin kuninkaan Daavidin järjestelyn mukaan. Ja he virittivät ylistys- ja kiitosvirren Herralle: ’Sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti Israelia kohtaan.’ Ja kaikki kansa nosti suuren riemuhuudon ylistäen Herraa siitä, että Herran temppelin perustus oli laskettu” (Esra 3:10−11).

Lehtimajanjuhla
Lehtimajanjuhlaa vietetään jälleen muutaman kuukauden kuluttua, joten rukoilemme, että tämän vuoden juhlassa Jumalan läsnäolo, voima ja ilo olisivat erityisellä tavalla läsnä. Rukoilemme jokaisen puhujan puolesta, jotta heillä olisi ajankohtainen ja vaikuttava viesti jaettavana. Rukoilemme myös jokaisen vapaaehtoisen puolesta, jotka ottavat omaa aikaansa ja tulevat palvelemaan ihmisiä kaikkialta maailmasta. Rukoilemme ylistysryhmien ja tanssijoiden puolesta, kun he valmistautuvat tulevaa juhlaa varten. Rukoilemme, että Jumala johdattaisi tämän vuoden juhlille enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi rukoilemme, että tämän vuoden juhla loistaisi raamatullista valoa ja iloa israelilaisille aivan uudella tavalla.

”Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota” (Sak. 8:22).

”Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa” (Matt. 5:16).Kiitos, että rukoilet kanssamme!