Menu
 

Missä tarve on suurin

Haluamme antaa apuamme juuri sinne, missä kulloinkin on suurin tarve. Avustus- ja exodustyömme jatkuu edelleen monipuolisena ja haluamme kohdistaa apumme Israeliin ja juutalaisiin uskollisina toimeksiannollemme: "Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani (Jes.40:1-2)."

Säännöllisten lahjoitusten turvin olemme kyenneet tekemään hyvää Jumalan omaisuuskansalle Israelille monin eri tavoin. Suomen osaston Jerusalemin päätoimistolle antama säännöllinen tuki on korvaamatonta. ’Missä tarve on suurin’ kohteeseen tulleilla varoilla voimme lisäksi paikata niitä tarpeita, jotka jäävät vähemmälle huomiolle ja kykenemme vastaamaan akuutteihin kriisitilanteisiin. ”Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat (1. Moos. 12:3).”

Olemme esimerkiksi lahjoittaneet lääkkeitä, ruokaa, lämmityslaitteita, varustaneet kotisairaanhoitajia käymään katsomassa yksinäisiä ja sairaita maahanmuuttajia, tukeneet sekä messiaanisia juutalaisia että arabikristittyjä ja auttaneet juutalaisia maahanmuuttajia exodustyössämme.

Tarpeet ovat valtavat ja avuntarpeen määrä kussakin kohteessa vaihtelee vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Näin ollen paras tapa auttaa meitä auttamaan on kohdentaa lahjoitus nimikkeellä ”Missä tarve on suurin”. Tämä antaa meille liikkumavaraa tilanteiden muuttuessa ja lahjoituksesi vaikuttaa juuri siellä, missä sitä kaikkein eniten tarvitaan. Tarkemmin rajattuun kohteeseen lahjoitetut varat käytämme lahjoituksen antajan tahtoa kunnioittaen juuri siellä, mihin kyseiset lahjoitusvarat on kohdennettu.

Viitenumero 9800 01006
Pankkiyhteystiedot