Menu
 

Syntyvyys nousussa Israelissa

     22.3.2018 | uutiset

Israelin tilastokeskus julkaisi hiljattain raportin, josta ilmenee Israelin syntyvyyden olevan huimassa nousussa. Vuonna 2016 Israeliin syntyi 181 405 vauvaa. Se on 92 % korkeampi luku kuin vuonna 1980. Vuonna 2016 syntyneistä vauvoista 73,9 % oli juutalaisnaisten synnyttämiä ja 23,3 % arabinaisten synnyttämiä.

Israelilla on kehittyneisiin maihin verrattuna kaikista suurin syntyvyysaste. OECD:n keskiarvo on vain 1,7 lasta naista kohden, mikä on reilusti alle sen, mitä vaaditaan väkiluvun ylläpitämiseksi. Israelissa naiset synnyttävät keskimäärin 3,11 lasta.

Kuten suurimmassa osassa kehittyneistä valtioista, myös Israelissa syntyvyys laski jyrkästi vuosien 1950 ja 2000 välisenä aikana. Vielä vuonna 2005 israelilaiset naiset synnyttivät keskimäärin vain 2,8 lasta. Viimeisen vuosikymmenen aikana syntyvyys on kuitenkin lähtenyt selkeään nousuun, kun syntyvyys ympäröivissä arabimaissa on vastaavasti laskenut huomattavasti. Esimerkiksi Saudi-Arabiassa naiset synnyttivät 7,3 lasta vuonna 1979, mutta nyt vastaava luku on enää keskimäärin vain 2,7.

Samanlainen trendi on havaittavissa myös paikallisten arabinaisten keskuudessa. Vielä vuonna 1980 palestiinalaisnaiset synnyttivät keskimäärin kuusi lasta, mutta nykyisin tuo lukema on enää 3,29. Se on silti hieman enemmän, mitä juutalaisten keskuudessa, mutta palestiinalaisten syntyvyys on vähenemään päin, kun taas juutalaisten keskuudessa syntyvyys on nousussa.

Kun huomioidaan nykyiset syntyvyysluvut, on odotettavissa, että vuoteen 2065 mennessä Israelin väkiluku olisi 20 miljoonaa.

Lähde: Israel Today, 14.3.2018