Menu
 

Israelin boikotointi ja Lähi-idän rauhan edistäminen

 


Arvoisa lukija,

BDS on kansainvälinen Israelin vastainen boikottiliike, joka esittää tavoitteekseen edistää Lähi-idän rauhaa Israeliin kohdistuvien boikottien, sanktioiden ja divestointien avulla. Liikkeen lopullisena tavoitteena on eristää Israel niin taloudellisesti kuin myös kulttuurisesti – sosiaalisella, koulutuksellisella, humanitaarisella ja diplomaattisella tasolla.

Pyydämme Teitä tutustumaan tähän materiaaliin, joka käsittelee BDS-liikkeen syntyhistoriaa ja tavoitteita, Suomen ICAHD:n yrityksille lähettämän BDS-raportin sisältämää virheellistä informaatiota sekä perusteita jättäytyä Israelin vastaisen boikottiliikkeen ulkopuolelle.

Israel on tällä hetkellä Lähi-idän ainoa toimiva demokratia, jossa kaikilla asukkailla - etniseen taustaan, uskontoon tai sukupuoleen katsomatta - on kansalaisoikeudet, uskonnon- ja mielipiteenvapaus ja oikeusturva. Israelin demokratian säilyminen vahvana on tärkeää alueen vakaudelle. Tällä hetkellä ääri-islamilaiset liikkeet uhkaavat koko Lähi-itää. Varsinkin Jordania ja Egypti tukeutuvat pinnan alla Israelin vahvaan tukeen ISIS-liikkeen leviämistä vastaan. Suomi ja muut länsimaat, jotka jakavat yhteisen arvopohjan ja demokratiakäsityksen, edesauttavat demokratian säilymistä ja alueen vakautta parhaiten Israelia tukemalla.

Palestiinalaisten ja israelilaisten välistä rauhaa ei edistetä eristämispolitiikalla vaan valtiollisella ja kansalaistasolla tehtävän kulttuurisen, koulutuksellisen, humanitaarisen ja taloudellisen yhteistyön lisäämisellä ja tukemisella. Toivomme, että suomalaiset poliitikot, johtajat ja liike-elämän vaikuttajat tukevat Israelin olemassaoloa ja rauhaan pyrkivien ihmisten hyvinvointia Lähi-idässä. Alueen tilanne ei ole yksiselitteinen – jo vuosia konflikti on näyttäytynyt myös mielikuvien ja tiedonlevityksen tasolla. Perusteellisen taustatiedon hankkiminen ja huolellinen harkitseminen ovatkin tämän konfliktin kohdalla erityisen haastavia tehtäviä. Toivomme, että materiaalimme auttaa Teitä oikeudenmukaisen suhtautumistavan valitsemisessa.

ICEJ:n Suomen osaston puolesta,
Kari O. Niemi
Toiminnanjohtaja