Menu
 

Ystäväkirje

tammikuu 2017


Exodus-työ muuttaa muotoaan

Vuoden 2016 loppupuolen uutinen kertoi erään moskovalaisen yliopiston professorin jakaneen opiskelijoille kyselykaavakkeen, jossa esitettiin seuraavat kysymykset:

Kuinka suhtaudut siihen, että Moskovassa on juutalaisia? Voisitko ajatella olevasi tekemisissä juutalaisten kanssa? Näetkö syy-yhteyden juutalaisten ja Venäjän nykyisen kriisin välillä?

Kysymykset tuovat mieleen ennen toista maailmansotaa Euroopassa vallinneen ajattelumallin. Edellä mainittu uutisointi saa ajattelemaan, että tulevina vuosina tulemme näkemään entistä suurempaa Venäjän juutalaisten muuttoliikettä Suomen kautta. Vuonna 2015 kauttakulkijoita oli 118, viime vuonna 161 ja vuoden 2017 kuluessa oletettavasti tätäkin runsaammin.

Jotta ICEJ:n Suomen osasto säilyttäisi tulevaisuudessakin kykynsä tehdä laajamittaista Exodus-työtä, ICEJ:n Suomen osaston hallitus ryhtyi tarkastelemaan Exodus-työn toimintatapojen ja rakenteiden toimivuutta. Strategisen pohdinnan seurauksena nähtiin tarpeelliseksi laajapohjaisempi yhteistyö, jossa Exodus-työtä voidaan tehdä muidenkin, kuin ainoastaan Exodus-toimikuntaan kuuluneiden Israel–järjestöjen kanssa, samalla tiivistäen yhteistyötä myös toisten ICEJ:n kansallisten osastojen kanssa. Näin ollen ICEJ:n Suomen osasto irtaantui Exodus-toimikunnasta, jatkaen vuoden 2017 alusta ICEJ:n Suomen osaston tekemää Exodus-työtä sen uudessa muodossaan siten, että sen operatiivisesta työstä vastaavat John Remes, Håkan Häggblom sekä Tuija Valtanen yhdessä ICEJ:n Suomen osaston toiminnanjohtajan kanssa.

Olemme siis uuden kynnyksellä, mikä tarkoittaa myös uudenlaisia toimintatapoja. Vuosien ajan Suomen kautta muuttaneet Venäjän juutalaiset ovat viettäneet viikonlopun suomalaisten kristittyjen kodeissa, mutta tulevaisuudessa he saattavatkin tulla linja-autolla Pietarista suoraan Helsinki-Vantaan lentokentälle tai vaihtoehtoisesti lentää Finnairin koneella akselilla Pietari – Helsinki – Tel-Aviv. Haluamme katsella avoimesti kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja näemme tärkeänä, että myös jatkossa voimme järjestää kauttakulkijoiden ja suomalaisten työn tukijoiden kohtaamisia.

Syvästi arvostaen Exodus-toimikunnan neljännesvuosisadan kestänyttä työtä toivotamme uudenlaisen ja joustavamman rakenteen tervetulleeksi. Kysymys on ennen kaikkea siitä, että mahdollisimman erinomaisesti pystyisimme toteuttamaan sitä kutsua, jonka Jumala on antanut kaikille suomalaisille auttaaksemme Hänen omaisuuskansaansa kotiin Israeliin.

Lämpimällä sydämellä kiitämme kaikkia teitä ICEJ:n Suomen osaston ystäviä ja jäseniä, ja tässä yhteydessä erityisesti Exodus-työmme uskollisesta tukemisesta. Te olette mahdollistaneet tämän suomalaisen ihmeen, joka jatkossakin vetää Jumalan antamia siunauksia rakkaan isänmaamme ylle.

ICEJ:n Suomen osaston hallituksen puolesta,

Kari O. Niemi
Toiminnanjohtaja
ICEJ Suomi