Menu
 

Väite ja vastaus 10

     2017 | faq
VÄITE: "Vaikka Israel veti joukkonsa Gazasta 2005, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden näkökulmasta Israel miehittää yhä Gazaakin, sillä Israel käytännössä hallitsee täysin Gazan rajoja sekä meri- ja ilmatilaa."

VASTAUS: Gazan pitäminen miehitettynä alueena huolimatta Israelin joukkojen vetäytymisestä vuonna 2005 on erittäin ongelmallista kansainvälisen lain uudelleentulkintaa.

Israel ei ensinnäkään valvo Gazan rajoja yksin vaan yhdessä Egyptin kanssa[1], joka rajoittaa ja valvoo Gazaan kulkevaa ihmis- ja tavaraliikennettä vähintään yhtä tarkasti kuin Israel. Islamististen liikkeiden Siinailla tekemien terrori-iskujen seurauksena Egypti aloitti syksyllä 2014 rakentamaan Gazan rajalle puolen kilometrin syvyistä puskurivyöhykettä, jonka tarkoituksena on estää aseiden ja taistelijoiden salakuljetus tunneleiden läpi Egyptin puolelle.[2]

Toiseksi, Gazan alueen hallinto on tosiasiallisesti palestiinalaisilla. Vuonna 2006 järjestettiin vaalit, jotka voitti muslimiveljeskunnan gazalainen haara Hamas. Vaalitulosta seurasi verisiä taisteluita PLO:n Fatahin ja Hamasin välillä.[3] Taisteluiden tuloksena Hamas otti vallan Gazassa ja Fatah Länsirannalla. Israel ei voi mitenkään toteuttaa kansainvälisiä miehityshallinnolle asetettuja vaatimuksia alueilla, joilla palestiinalaisjärjestöt toteuttavat hallintoa, vaan ne ovat todellakin palestiinalaisten vastuulla.[4]

Tuotteet, joiden vientiä Gazaan Israel rajoittaa, löytyvät Israelin ulkoministeriön sivuilta.[5] Lista vastaa hyvin paljon yleisiä vientirajoituksia muille maailman konfliktialueille.

Gazaan vietävien tuotteiden rajoituksista lisää väitteessä 3

Gazan ”miehityksestä” lisää väitteessä 4


[1]http://www.nytimes.com/2014/10/30/world/middleeast/egypt-sinai-peninsula-gaza-buffer-zone.html?_r=0

[2]http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Cairo-cease-fire-talks-postponed-says-Hamas-379837

[3]http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Gaza_%282007%29

[4]http://www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/Is-Gaza-still-occupied

[5]http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/humanitarian/pages/lists_controlled_entry_items_4-jul-2010.aspx