Menu
 

Väite ja vastaus 14

     2017 | faq
VÄITE: "Israel ryöstää palestiinalaisilta vettä."


VASTAUS: Israelin tai Länsirannan juutalaisasutusten syyttäminen palestiinalaisten vesiongelmista on palestiinalaishallinnon laiminlyöntien ja huonon hallinnon vastuun siirtämistä väärälle kohteelle.


Alueen pääasialliset luonnonvesivarannot tulevat kolmen vuoristoalueen, pohjoisen, läntisen ja itäisen, pohjavesivalumista. Oslon sopimuksen mukaan (artikla 40) alueen luonnonvesivarannoista koko itäisen vuoristoalueen pohjavesialtaat ovat pelkästään palestiinalaisten hyödynnettävissä. Tämän lisäksi palestiinalaiset poraavat vettä Länsirannan pohjavesialtaista. Pohjoisen ja läntisen vuoristoalueen pohjavesivarannot pitää sopimuksen mukaisesti jakaa. Koska niiden valuma tulee Israelin rannikkoalueelle, Israel toimittaa vettä palestiinalaishallinnolle. Oslon sopimuksen mukaan Israelin tulisi toimittaa vettä 28,6Mm3, sen sijaan se toimittaa palestiinalaishallinnolle puolet enemmän, 60Mm3 vuodessa.

Palestiinalaiset ovat jättäneet heille annetun itäisen vuoristoalueen pohjavesivarannot täysin hyödyntämättä. Sen käyttöönotolla palestiinalaisten käytössä oleva vesivaranto voitaisiin kaksinkertaistaa. Palestiinalaisten vaatimukset lisätä osuuttaan pohjoisten ja läntisten vuoristoaluiden valumasta eivät ole perusteltuja niin kauan kuin he jättävät käyttämättä sopimusten mukaiset porausluvat itäisen vuoristoalueen veteen. (1)

Vesipula koskettaa kaikkia Lähi-idän maita, myös Israelia. OECD:n raportin mukaan Israelia on kohdannut pahin vesikriisi valtion 60 vuoden historian aikana, asukasta kohti lasketun vedenkulutuksen perusteella Israel on ”yksi maailman ankarimmin vedenpuutteesta kärsivistä maista”. Israel on kuitenkin raportin mukaan onnistunut pienentämään väkilukuun suhteutettua kokonaisvedenkulutusta. (2) Raportin mukaan Israel kierrättää yli 70% syntyvästä jätevedestä, mikä maailman korkeinta tasoa. Yli puolet Israelin maatalousvedestä koostuu käsitellystä ja kierrätetystä jätevedestä ja suolasta puhdistetusta meri- ja murtovedestä. Tämä vesi ei ole ”palestiinalaisilta riistettyä vettä”.

OECD:n raportti kehuu Israelin vastuullista ympäristöpolitiikkaa, korkeaa koulutusta ja luontoa säästäviä teknologisia innovaatioita, mm. meri- ja murtoveden puhdistukseen ja pisarakastelujärjestelmiin liittyviä. Israel on maailman johtava maa kuivissa olosuhteissa viljelyn teknologiassa, jota se vie kehitysyhteistyöprojektein maailman kuivuudesta kärsiville alueille. Luontoa säästävän teknologian kehittämisen indeksissä se on maailman kärkimaa (Suomi on kakkosena). (3)

Länsirannan juutalaisasutusten kotitalousvesi (25Mm3) tulee Israelin valtion vesijohtojärjestelmästä, joka toimii itsenäisesti ottamatta mitään palestiinalaisten vesijohtojärjestelmästä. Tämä on täysin kansainvälisten sopimusten mukaista eikä millään tavoin liity palestiinalaisten ongelmiin vedensaannissa. Juutalaisasutusten maatalousvedestä pieni osa (23Mm3) tulee sopimusten mukaan Israelille kuuluvista vedenpumppaamoista Jordanin laaksossa. (5)

Palestiinalaisten ongelmat vedensaannissa johtuvat palestiinalaishallinnon omasta politiikasta. He ovat paitsi jättäneet hyödyntämättä heille Oslon sopimuksissa annettuja luonnonvesivaroja, sen lisäksi huonosti huolletun vesijohtojärjestelmän takia noin 33% vedestä valuu hukkan. Maataloudessa käytetään vanhanaikaisia vettä tuhlaavia menetelmiä (Israel on tarjonnut koulutusta ja teknologisia innovaatioitaan palestiinalaisten käyttöön. (6))

Palestiinalaishallinto on jättänyt jätevesihuollon myös hoitamatta vastoin Oslon prosessin sopimuksia ja huolimatta siitä, että useat maat (esm. Saksa, USA, Japani ja Maailmanpankki) ovat olleet valmiita sijoittamaan suuria summia uusien jätevedenpuhdistamoiden rakentamiseen ja yhteinen Israelin ja palestiinalaishallinnon yhteinen vesiasiainkomissio JWC on hyväksynyt projektit. Israelin tuottamasta jätevedestä puhdistetaan maatalouden käyttöön 90%, mutta palestiinalaisten tuottamasta jätevedestä valtaosa valuu maaperään käsittelemättömänä ja saastuttaa pohjavesivarantoja. Palestiinalaisten vuosittain tuottamasta 53 miljoonasta kuutiosta jätevettä puhdistettaan palestiinalaislaitoksissa 4 miljoonaa kuutiometria ja Israelin laitoksissa 14 miljoonaa kuutiometriä – loput valuvat käsittelemättömänä maahan.

Israel on varannut myös Haderan rannikkoalueelta maata rakentaakseen sinne palestiinalaisille suolanpoistolaitoksen, joka tuottaisi palestiinalaisten käyttöön 150 miljoonaa kuutiometriä vettä vuosittain. USA on luvannut hankkeeseen 250 miljoonaa dollaria. Poliittiseen intifadaan jumiutunut palestiinalaishallinto on torjunut hankkeen.

Palestiinalaisten oman tilastokeskuksen mukaan (Kansainvälisen vesipäivän tiedote 2008 ja 2011) palestiinalaisten kotitalouksien vedenkulutus on keskimäärin 135 litraa päivässä (Israelissa keskimäärin 240 litraa päivässä). (7) Palestiinalaishallinnon alueilla on suuria alueellisia eroja, Jerikossa palestiinalaisten vedenkulutus päivässä on 297 litraa kun taas huonoimmin hoidetuilla alueilla vedenkulutus jää 47 litraan päivässä. (8)

Lähteet:

(1) The Issue of Water between Israel and the Palestinians, Water Authority, State of Israel, March 2009

(2) OECD Review of agricultural policies: Israel 2010
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/oecd-review-of-agricultural-policies-israel-2010_9789264079397-en#page21

(3) http://www.cleantech.com/indexes/the-global-cleantech-innovation-index/2014-report/ Tarkemmin Israelin viimeaikaisista puhtaan energian ja teknologian innovaatioista:
http://itrade.gov.il/us-houston/2014/11/20/sustainable-nation-israel-become-world-leader-technologies-help-power-planet-cleanly/
Israelin kehitysprojekteista Afrikassa: http://www.innoafrica.org/israel.html
ja Intiassa: http://www.business-standard.com/article/news-ians/revolutionising-indian-farming-with-israeli-technology-agriculture-feature-with-images-114030200232_1.html

(4) Länsirannan, vanhemmilta nimiltään Juudea ja Samaria, juutalaisasutuksesta puhuminen kolonioina, ”siirtokuntina”, ei sovellu siihen, mitä kolonialla tarkoitetaan yleisesti historiassa. Englanninkielisen termin ”settlement” tarkempi ja asianmukaisempi käännös on ”asutus”. Juudean ja Samarian juutalaiskylien asukkaisiin, joista 1/3 on paluumuuttajia . He joutuivat pakenemaan hyökkääviä arabiarmeijoita Israelin itsenäistyessä eivätkä päässeet palaamaan, koska Jordania miehitti alueet laittomasti vuosina 1949-67.

(5) Haim Gvirtzman: The Israeli-Palestinian Water Conflict: An Israeli Pespective

(The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University. Mideast Security and Policy Studies No.94)

(6) https://www.globalgiving.org/projects/help-palestinian-farmers/updates/

http://www.jpost.com/Enviro-Tech/Palestinians-hope-to-learn-desert-farming-in-Arava

(7) WHO:n vähimmäissuositus on 100 litraa päivässä.

(8) Ramallahissa on kymmenkunta julkista uima-allasta:

Swimming pools in Ramallah
https://www.facebook.com/search/103122493061917/places-in/124887510918208/places/intersect/

Gazassa avattiin Olympiakokoinen uimahalli As-Sadaka toukokuussa 2010:
https://en.wikipedia.org/wiki/As-Sadaka

Swimming pools in Gaza
http://proisraelbaybloggers.blogspot.fi/2015/05/a-new-spin-on-water-libel-gideon-levy.htm

(9) Pasi Turusen Kielletyt hedelmät - kriittinen analyysi, Kuva ja Sana 2013

color:black">http://www.kuvajasana.fi/filebank/3970-Turunen,_Kielletyt_Hedelma776%3Bt,_2_,_tark__painos.pdf