Menu
 

Väite ja vastaus 5

     2017 | faq
VÄITE: "Israelin armeijan tiedusteluyksikön reserviläisetkin ovat sitä mieltä, että Israel sortaa palestiinalaisia – tämän he toivat esiin perjantaina 12.9.2014 eurooppalaisille tiedotusvälineille lähettämässään kirjeessä. Eikö tämä todista asian olevan niin?"

Lue Helsingin Sanomien artikkeli, jossa otteita kirjeestä.

VASTAUS: Kirjeen on allekirjoittanut 43 tiedusteluyksikön reserviläistä, joista annettujen tietojen mukaan kymmenen on tiedustelutoimintaan osallistuneita ja loput avustavaa henkilökuntaa. Heti kirjeen julkistamisen jälkeen yksikön muut reserviläiset kirjoittivat vastauksen toveriensa kirjeeseen. Muutamassa päivässä vastauksen oli allekirjoittanut yli 200 henkilöä. Vastauskirjeessä sanotaan:

”Olemme pahoillamme, että toverimme ovat väärinkäyttäneet sotilaspalvelustaan kyynisesti poliittisiin tarkoituksiin levittäen vilpillisiä väitteitä yksiköstään. Yksikön toiminta on meille tuttua monista eri syistä, emmekä voi hyväksyä väitteitä, että siitä puuttuisivat moraaliset ja eettiset periaatteet. Palveluksemme aikana todistimme lukuisia tapauksia, missä pätevä tiedustelutoiminta teki mahdolliseksi ihmishenkien pelastamisen molemmilla puolilla. Jopa silloin, kun moraalisia ongelmia on noussut esiin työssä tai sodan aikana, olemme todistaneet, että niihin on vastattu kypsällä ja vastuullisella tavalla, joka on linjassa kansainvälisen lain ja armeijan eettisen ja moraalisen koodin kanssa.”

Aiheellisesti on kysytty, miksi kirjeen allekirjoittaneet eivät ole mahdollisten moraalisesti epäilyttävien toimintatapojen suhteen edenneet laillista kanavaa pitkin tai millään tavalla informoineet esimiehiään palvelusaikanaan tai kirjettä laatiessaan. Yksi syy on se, että kirjeestä puuttuvat konkreettiset tilanteet, joita voitaisiin käsitellä oikeudessa. Sen sijaan se koostuu yleisistä polittiisista kannanotoista ja epämääräisistä syytöksistä, joista edelliset eivät kuulu tuomioistuimeen ja jälkimmäisiä ei voida niissä käsitellä.

Mistä kirjeen allekirjoittaneet valittavat? Siitä, että Israel kerää tiedustelutietoja yhtä lailla terroriin osallistuvista kuin siihen osallistumattomista viattomista sivullisista. Aiheellisesti on huomautettu, että tiedustelutoiminnan tehtävä on nimen omaan yrittää selvittää, ketkä siviileistä osallistuvat terroritekoihin, niiden suunnitteluun ja valmisteluun ja ketkä eivät. Kuinka voidaan tietää, kuka ”viattomista siviileistä” osallistuu toimintaan, jos ei tiedustelutietoa kerätä? Tätä tekevät kaikki demokraattiset maat, jotka joutuvat käymään terrorisminvastaista sotaa. Terrorin yksi piirre on se, että siihen osallistuvat eivät ilmoittaudu sotaväkeen eivätkä pukeudu univormuihin erottuakseen siviileistä vaan käyvät sotaa siviilistatuksen suojassa siviilikohteita vastaan.

Toiseksi, allekirjoittaneet tunnustavat toimineensa epämoraalisesti ja käskyjen vastaisesti keräämällä omaksi huvikseen intiimejä tietoja ihmisistä. Mitä tekemistä tällä on muun kuin heidän oman moraalinsa kanssa? Kolmanneksi, he arvostelevat sitä, että Israel etsii yhteistoimintaan halukkaita tai sellaiseen painostettavissa olevia palestiinalaisia. Pitipä tällaista toimintaa kuinka epäilyttävänä tai epämoraalisena tahansa, se on kuitenkin säästänyt ihmishenkiä molemmilla puolilla ja auttanut kohdistamaan toiminnan oikeisiin henkilöihin eli vähentänyt juuri ei-toivottua sivullisten elämän vaikeuttamista.

Lisäksi kirjeessä esitetään syytöksinä sellaisia poliittisia mielipiteitä, että tiedustelutoiminnan tarkoitus on jatkaa Israelin miehitystä loputtomasti. Tämä on hyvin pienen marginaalin käsitys asiasta Israelissa. Enemmistö israelilaisista luopuisi Länsirannasta, Gazan saarrosta ja niiden juutalaisvihamielisten arabiasukkaiden valvomisesta, jos rauha olisi siten saavutettavissa ja jos Lähi-idän realiteetit olisivat sellaiset, että se olisi mahdollista asettamatta Israelia aivan järjettömään turvallisuustilanteeseen. Israelin turvallisuustilanteen selkeän analyysin topografisine karttoineen voi katsoa tässä linkissä:

https://www.youtube.com/watch?v=ls6r-6noArw

Sen kysymyksen ratkaiseminen, millä tavoin Länsirannan kohtalo ja Israelin turvallisuustilanne koko ajan kaoottisemmaksi käyvässä Lähi-idässä pitäisi ratkaista, ei kuulu tiedusteluyksikön reserviläisille vaan israelilaisten ja palestiinalaisten laillisesti valitsemalle poliittiselle johdolle. Moraalista ja demokratian käytäntöjen mukaista olisi esittää omille äänestäjilleen kantansa ja niiden perustelut ja mittauttaa niiden kannatus vaaleissa eikä vedota eurooppalaiseen yleisöön, jolla on konfliktista liian pinnalliset tiedot ja joka ei joudu vastaamaan ratkaisujen seurauksista.