Menu
 

Väite ja vastaus 8

     2017 | faq
VÄITE: ”Ruotsin uusi hallitus on ilmoittanut tunnustaneensa Palestiinan valtion. Suomenkin pitäisi harkita samaa askelta, koska se on oikeudenmukaista ja edistää rauhaa Lähi-idässä.”

VASTAUS: Palestiinan valtion tunnustaminen on täysin vastoin Oslon rauhanprosessin periaatteita, joihin palestiinalaisetkin ovat sitoutuneet. Se perustuu myös karkealle virhearviolle siitä, mitä Lähi-idässä kokonaisuudessaan on tapahtumassa.

Vuonna 1993 solmittu Oslon sopimus sisälsi asteittaisen suunnitelman, jolla Palestiinan valtio Israelin rinnalla olisi tullut mahdolliseksi. Molemmat osapuolet, sekä israelilaiset että palestiinalaiset sitoutuivat Oslossa etenemään tämän suunnitelman mukaisesti. Sopimuksen perusteella Israel salli PLO:n johdon palaamisen palestiinalaisalueelle rakentamaan palestiinalaisten itsehallintoa.

Suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa palestiinalaiset sitoutuivat luopumaan väkivallasta ja terroriin kiihottamisesta, ja Israel sitoutui tätä vastaan luovuttamaan asteittain alueita palestiinalaishallinnon valvontaan. Prosessin piti edetä vaihe vaiheelta siten, että ensimmäisen vaiheen onnistuttua ja luottamuksen kasvettua siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Lopputuloksena onnistuneesta prosessista tulisi olemaan lopullinen rauhansopimus, ja vasta sen yhteydessä neuvottelut rajoista ja juutalaisasutuksen asemasta (so.siirtokunnista).[1] Yleisesti levinnyt harhakäsitys on se, että palestiinalaisilla olisi legitiimi oikeus valtioon vuoden 1948 aselepolinjojen mukaisin rajoin. Tämä on vastoin kansainvälisiä sopimuksia, joihin palestiinalaishallinto on sitoutunut.

Erityisesti sovittiin, että osapuolet eivät pyri yksipuolisiin ratkaisuihin, jotka ohittavat neuvottelut ja sopimukset toisen osapuolen kanssa. Tämä on linjassa myös sen kanssa, mitä ”kvartetti” - EU, YK, USA ja Venäjä - ovat aikaisemmissa kannanotoissaan painottaneet: että palestiinalaishallinnon tulee sitoutua väkivallattomuuteen ja Israelin tunnustamiseen, että aiemmin tehtyjä sopimuksia tulee kunnioittaa ja että kahden valtion ratkaisun pitää olla osapuolten neuvottelema ja hyväksymä.[2] Ruotsin hallitus lähtee aivan omille linjoilleen asiassa.

Viimeiset viisi vuotta palestiinalaishallinto on asettanut esteitä neuvotteluille, ennen kaikkea vaatimalla Israelia jo ennakolta suostumaan palestiinalaisten sanelemiin lopputuloksiin ehtona neuvottelujen jatkamiselle. Tämäkin on täysin Oslon periaatteiden vastaista, joissa nimen omaan sovittiin, että osapuolet eivät pyri ennakolta päättämään neuvottelujen lopputuloksesta. Viimeisimpänä neuvottelujen kiertämisenä palestiinalaishallinto on lähtenyt hakemaan kansainvälisillä areenoilla yksipuolista valtion tunnustamista, joka ohittaisi Israelin tarpeiden huomioonottamisen, ja tähän juoneen Ruotsin hallitus on nyt päättänyt lähteä mukaan.

Oslon prosessin ensimmäisen vaiheen epäonnistumisesta ei ole epäselvyyttä. Palestiinalaishallinto on täysin avoimesti levittänyt ajatusta intifadasta ja terrori-iskuista Israelia vastaan, sen koulukirjat, lastenohjelmat, televisioidut moskeijasaarnat ym. levittävät juutalaisvastaisuutta ja aatetta Israelin tuhoamisesta. Israel toteutti sovitusti alueiden luovutuksia palestiinalaishallinnolle, mutta tämä kehitys pysähtyi 1990-luvun puolivälissä alkaneeseen itsemurhaterroriin, joka pakotti Israelin kiristämään turvatoimia ja rajoittamaan vapaata liikkumista. Terrorista huolimatta Israel jatkoi vielä vetäytymistä ja luovutti vuonna 2005 koko Gazan alueen palestiinalaishallinnolle.

Palestiinalaishallinnon johdossa on tällä hetkellä Fatahin ja Hamasin yhteishallitus. Hamas on EU:n luokittelema terroristijärjestö, joka julistaa peruskirjassaan tavoitteekseen islamin lipun nostamisen Palestiinan joka kolkan ylle (tarkoittaa koko Israelin aluetta). Palestiinalaishallinnon harjoittaman vihakasvatuksen tulokset näkyvät Ramallahissa toimivan politiikan tutkimuskeskuksen[3] viimeisimmässä mielipidemittauksessa[4] joka julkaistiin syyskuun lopulla. Tutkimuksen mukaan palestiinalaisten seuraavien vaalien voittaja on Hamas, yli 80 % palestiinalaisista kannattaa terroria Israelia vastaan, 65% luottaa Iranin, Turkin ja Qatarin tukeen, ja vain 10% mielestä tärkein päämäärä on luoda demokraattinen poliittinen systeemi.

Euroopan yhteisö antoi vuonna 1991 julistuksen periaatteista, joita se noudattaa tunnustaessaan uusia valtioita. Julistus annettiin, kun Euroopan alueelle oli syntymässä uusia valtiota neuvostojärjestelmän hajottua. Julistuksen mukaan periaatteita ovat mm. ihmisoikeuksien, lain ja demokratian kunnioitus, alueella asuvien etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen, rauhanomainen sopiminen rajoista naapurivaltioiden kanssa.[5] Palestiinalaishallinto Gazassa ja Länsirannalla ei toteuta mitään näistä kriteereistä. Demokraattisia vaaleja ei ole pidetty sitten vuoden 2006, poliittisia toisinajattelijoita vainotaan ja kidutetaan, korruptio rehottaa, uskonnollisia vähemmistöjä kuten kristittyjä vainotaan, juutalaisten olemassaoloa palestiinalaisvaltiossa ei sallittaisi lainkaan – jo nyt juutalaiselle on hengenvaarallista eksyä palestiinalaishallinnon valvomille alueille.

Ruotsin hallitus on näin päättänyt ruveta tukemaan projektia, jonka tuloksena on palestiinalaisten omien mielipidemittausten mukaan terrorijärjestön hallitsema islamilainen valtio ja tavoitteena islamin lipun kohottaminen koko Palestiinan ylle – siis myös Israelin.[6] Tämän askeleen naapurimaamme on päättänyt ottaa aikana, jolloin koko sivistyneen maailman pitäisi toimia yhdessä pysäyttääkseen islamilaisen terrorivaltion leviämisen Lähi-idässä.[1]http://www.adl.org/israel-international/israel-middle-east/content/oslo-accords-oslo-process.html#.VDef0ueHbKk

http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israel-palestinian%20negotiations.aspx

Declaration of Principles: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/isrplo.asp

Declaration of Principles, main points: http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20principles%20-%20main%20points.aspx[2]http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/60068.htm

[3] Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), yksi vaikututsvaltaisimmista mielipidemittaajista palestiinalaisalueilla

[4] http://www.pcpsr.org/en/node/496

[5] Recognition of States - Annex 1: Declaration on the `Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union' (16 December 1991), http://207.57.19.226/journal/Vol4/No1/art6.html
[6] Max Langfanin havainnollinen esitys Lähi-idän kokonaistilanteesta ja siitä, millaisen turvallisuusriskin palestiinalaisvaltio muodostaa yhdessä ISISin kanssa kaikille alueen maltillisemmille arabivaltioille. https://www.youtube.com/watch?v=ls6r-6noArw