Menu
 

Yli kolmasosa Euroopan juutalaisista harkitsee Euroopasta pakenemista

     13.12.2018 | uutiset

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tekemästä uudesta kyselystä selviää, että 38 % Euroopan juutalaisista harkitsee Euroopasta pois muuttamista lisääntyneen antisemitismin vuoksi.

Jopa 89 % kyselyyn vastanneista juutalaisista kokee, että antisemitismi on lisääntynyt Euroopassa huomattavasti viimeisten viiden vuoden aikana. Lisäksi 30 % vastanneista sanoi, että he ovat henkilökohtaisesti joutuneet antisemitistisen hyökkäyksen kohteeksi.

Kyselyyn vastanneista henkilöistä 80 % kertoi, että he eivät ole ilmoittaneet antisemitistisistä hyökkäyksistä poliisille tai muille viranomaisille, koska he eivät ole uskoneet sillä olevan vaikutusta. Ilmoittamatta jättämiset ovat kuitenkin vääristäneet virallisia tilastoja antisemitistisistä hyökkäyksistä useissa Euroopan maissa. Lisäksi kolmasosa vastaajista sanoi vältelleensä juutalaisia tapahtumia tai juutalaisia instituutioita, koska he ovat pelänneet oman turvallisuutensa puolesta.

Kysely on maailman kaikkien aikojen laajin selvitys antisemitismistä, sillä kyselyyn vastasi 16 400 juutalaista 28 EU-maasta.

Lähde: Breaking Israel News 10.12.2018

Edit: Artikkeliin on korjattu 14.12.2018, että kyselyn suoritti Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA), ei Euroopan ihmisoikeusjärjestö.